Samostatná školení a kurzy BOZP a PO

Pořádáme školení elektro, které je zaměřené na přípravu elektrotechniků ke zkouškám odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., a to dle vašeho požadavku a požadované úrovně.

Cena základního školení je stanovena na 950,- Kč za osobu. Při počtu 6 a více osob poskytujeme slevu 10%.

Účastníci tohoto dopoledního školení (cca 8.00 - 14.30 hod) mohou zkoušku absolvovat podle svého uvážení týž den nebo v kterémkoli následujícím termínu.

Počet účastníků školení je z organizačních důvodů omezen na maximálně 15 - 20 osob. Pro ucelené skupiny cca 10 zájemců (například pro firmy s větším počtem odborných zaměstnanců) zajistíme školení, případně i zkoušky v mimořádném termínu podle dohody. V těchto případech lze obsah školení podle specifikace objednatele více zaměřit na konkrétní vykonávanou činnost pracovníků ve skupině.

Přihláška na školení elektro

Závazné přihlášky na školení i zkoušky zasílejte na email vujtech@vlkelektro.cz nebo poštou na adresu:
Lubomír Vůjtěch
V.L.K. ELEKTRO – SOLUTION
Anderleho 860/5
P.O.BOX 105
198 00 Praha 9

Školení elektro – zkoušky

Od 1.1.2016 jsou poplatky za zkoušku stanoveny takto:

  • § 4 pohovor ověření znalostí - 500,- Kč
  • § 5 a § 6 - 750,- Kč
  • § 6 současně s § 7 - 1 000,- Kč
  • § 6 současně s § 8 nebo §10 - 1 300,- Kč
  • § 10 samostatně - 1 100,- Kč
  • Příplatek - tř. B - s nebezpečím výbuchu - 500,- Kč
  • Příplatek - el.zařízení nad 1000 V - 400,- Kč

Poplatek se hradí zásadně před zahájením školení a zkoušky s tím, že v rámci stanoveného poplatku se připouští jedna opravná zkouška.

Ceník

Kurz BOZP pro zaměstnance 200/osoba + 300 za skupinu
Kurz BOZP pro vedoucí zaměstnance 450/osoba + 300 za skupinu
Kurz PO pro zaměstnance 200/osoba + 300 za skupinu
Kurz PO pro vedoucí zaměstnance 450/osoba + 300 za skupinu
Odborná příprava preventisty PO 1500/osoba + 500 za skupinu
Odborná příprava preventisty PO – opakované 900/osoba + 500 za skupinu
Odborná příprava prev. požární hlídky 600/osoba + 300 za skupinu