Certifikáty ke stažení

 • Oprávnění MO ČR provádění montáží, oprav revizí a zkoušek UTZ v rezortu Ministerstva obrany České republiky
    PDF ke stažení zde

 • Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí elektrických zařízení 
    PDF ke stažení zde

 • Osvědčení o odborné způsobilosti podle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
    PDF ke stažení zde

 • Osvědčení - "Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
    PDF ke stažení zde

 • Výpis z živnostenského rejstříku
    PDF ke stažení zde

 • Oprávnění montáže, opravy revize a zkoušky el.zařízení a hromosvodů
    PDF ke stažení zde