Revize vyhrazených elektrických zařízení

Zajišťujeme tyto služby:

  • provedení revize a zkoušek elektrických instalací a elektrických zařízení
  • provedení revizí a zkoušek bezpečnosti strojního zařízení, inspekční prohlídky technických zařízení v souladu s NV č. 378/2001 Sb.
  • provedení revize a kontroly elektrických spotřebičů a ručního nářadí ČSN 33 1600 ed.2 (vařiče, varné konvice, počítače, tiskárny, ledničky, prodlužovací přívody a další elektrické spotřebiče)