Školení BOZP - Externí spolupráce

Externí spolupráce s maximálním využitím informačních technologií přináší mnoho nesporných výhod. Především nízké náklady, odborné záruky, úsporu času zaměstnanců, okamžitou informovanost a aktualizaci.

Předmětem outsourcingu (externích služeb) je zejména:

 • vedení a aktualizace dokumentace
 • hodnocení rizik v rámci prevence rizik
 • školení a vzdělávání zaměstnanců
 • sledování legislativy a její zapracování do systému klienta
 • prověrky BOZP a PO v souladu s ustanovením zákoníku práce
 • poradenský servis
 • preventivní kontrolní činnost
 • řešení pracovních úrazů a odškodnění
 • dohled nad periodickými činnostmi (revize, školení, lékařské prohlídky)
 • součinnost při zajišťování závodní preventivní péče
 • kategorizace prací
 • případná účast při kontrolách státního dozoru
 • telefonická a emailová poradna a další