Samostatná školení a kurzy BOZP a PO

Pořádáme školení elektro, které je zaměřené na přípravu elektrotechniků ke zkouškám odborné způsobilosti podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., a to dle vašeho požadavku a požadované úrovně. (nahrazuje vyhlášku č.50/1978 Sb., platnou do 30.6.2022)

§4 OSOBA POUČENÁ,je odborně způsobilá osoba podle §19 zákona č.250/2021 Sb., která je školena v předpisech BOZP pro činnost na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem a znalosti ověřeny.

§5 OSOBA ZNALÁ,je odborně způsobilá vykonávat veškeré práce na elektrickém zařízení

a) Osoba znalá pro samostatnou činnost (elektrotechnik)
b) Osoba znalá pro řízení činnosti (vedoucí elektrotechnik)
c) Revizní technik

Cena základního školení je stanovena na 1100,- Kč za osobu. Při počtu 6 a více osob poskytujeme slevu 5 až 10%.

Příplatek ke školení tř. B s nebezpečím výbuchu je 900,- Kč/osoba

Příplatek ke školení el. zařízení nad 1000 V je 800,- Kč/osoba

přezkoušení – zkoušky odborná způsobilost

od 1.1.2024 jsou poplatky za zkoušku stanoveny takto:

  • § 4 Osoba poučená, ověření znalostí 750,- Kč/osoba
  • § 6 Osoba znalá (elektrotechnik) 1100,- Kč/osoba
  • § 7 Osoba znalá (vedoucí elektrotechnik) 1 750,- Kč/osoba

Ceny bez DPH, poplatek se hradí zásadně před zahájením školení a zkoušky s tím, že v rámci stanoveného poplatku se připouští jedna opravná zkouška. 

Účastníci tohoto dopoledního školení (cca 8.00 - 13.30 hod) mohou zkoušku absolvovat podle dohody s odpovědnou osobou zaměstnavatele týž den, nebo v kterémkoli následujícím.

Počet účastníků školení je z organizačních důvodů omezen na maximálně 15 až 20 osob. Pro ucelené skupiny cca 10 zájemců (například pro firmy s větším počtem odborných zaměstnanců) zajistíme školení, případně i zkoušky v mimořádném termínu podle dohody. V těchto případech lze obsah školení podle specifikace objednatele více zaměřit na konkrétní vykonávanou činnost pracovníků ve skupině.

Přihláška na školení elektro

Závazné přihlášky na školení i zkoušky zasílejte na email vujtech@vlkelektro.cz nebo poštou na adresu:
Lubomír Vůjtěch
V.L.K. ELEKTRO – SOLUTION
Anderleho 860/5
198 00 Praha 14

Ceník školení BOZP + PO (samostatné)

Kurz BOZP pro zaměstnance 350/osoba + 500 za skupinu
Kurz BOZP pro vedoucí zaměstnance 500/osoba + 500 za skupinu
Kurz PO pro zaměstnance 300/osoba + 400 za skupinu
Kurz PO pro vedoucí zaměstnance 500/osoba + 400 za skupinu
Odborná příprava preventisty PO 1800/osoba + 500 za skupinu
Odborná příprava preventisty PO – opakované 1000/osoba + 500 za skupinu
Odborná příprava prev. požární hlídky 750/osoba + 400 za skupinu