Lubomír Vůjtěch - V.L.K. ELEKTRO-SOLUTION

  • Zkušenosti získané během více jak 25 ti leté praxe v oblasti technické a všeobecné bezpečnosti.
  • Jedná se zejména o revize, odborné zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, montážní práce, opravy a údržbu el. instalací a zařízení.
  • Od roku 2002 poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO).
  • Nedílnou součástí je pořádání odborných školení, kurzů a ověřování odborné způsobilosti osob v oblasti elektrotechniky.